Ured državne uprave

u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Služba za društvene djelatnosti
 

Odjel za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Voditeljica odjela: Vlasta Filipović, dipl. pravnica

tel: 021/300-049, 300-060
fax: 021/300-049
e-mail: branitelji@udu-sdz.hr
 

Telefonski brojevi Odjela za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u ispostavama :

Trogir:       tel. 882-569,  fax:  885-229

Kaštela:    tel. 226-133/702, fax: 226-110

Solin:        tel. 211-830, 211-313, fax: 210-144

Sinj:          tel. 821-506, 825-511, fax: 825-511

Imotski:     tel. 843-072, 842-354, fax: 843-072

Vrgorac:     tel. 674-704, fax: 674-722

Makarska:  tel. 615-822, fax: 615-822

Omiš:        tel. 861-256, 862-149, fax: 862-140

Osnovni poslovi Odjela za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata:

  • praćenje i neposredna provedba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i podzakonskih propisa iz djelokruga prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, +

  • praćenje i neposredna provedba  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i podzakonskih propisa iz djelokruga prava  nekih kategorija stradalih pripadnika oružanih snaga RH i članova njihovih obitelji,+

  • praćenje i neposredna provedba Zakona o humanitarnom razminiranju i podzakonskih propisa iz djelokruga prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji.+

Poslovi neposredne provedbe citiranih propisa:

- priznavanje statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (od 01.01.2006. prvotni zahtjev samo temeljem ranjavanja, ozljeđivanja i neprijateljskog zatočeništva) i prava na osobnu invalidninu, posebni doplatak, ortopedski doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, prava na usluge osobe za pružanje njege i pomoći HRVI I skupine sa 100% oštećenja organizma, prava na dodjelu u vlasništvo osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama HRVI I skupine sa 100% oštećenja organizma,

- vođenje postupka za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata,

- priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti HRVI od I do IV skupine, koji je do smrti koristio doplatak za pomoć i njegu druge osobe,

- priznavanje statusa članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu, prava na povećanu obiteljsku invalidninu, prava na uvećanu obiteljsku invalidninu,

- priznavanje statusa članova obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, prava na novčanu naknadu u iznosu povećane obiteljske invalidnine, prava na novčanu naknadu u iznosu uvećane obiteljske invalidnine ,

- priznavanje prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine članovima obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i prava na osigurninu članovima obitelji nestalog, naknadno ekshumiranog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- priznavanje prava na doplatak za pripomoć u kući korisnicima zajamčene minimalne naknade, koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu ispunjavati osnovne životne zahtjeve,

- priznavanje prava na troškove prijevoza za izlazak pred Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo u Zagrebu, za postupke koji se vode po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

- priznavanje statusa mirnodopskog vojnog invalida i prava na osobnu invalidninu, prava na ortopedski doplatak i prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe,

- priznavanje prava na obiteljsku invalidninu članovima obitelji smrtno stradalog ročnika i kadeta oružanih snaga RH,

- priznavanje prava na osobnu invalidninu , prava na posebni doplatak, prava na ortopedski doplatak i prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe ranjenim ili ozlijeđenim pirotehničarima,

- priznavanje prava na obiteljsku invalidninu članovima obitelji smrtno stradalog pirotehničara,

- provedba posebnog postupka za naknadu štete Republici Hrvatskoj odnosno za povrat nepripadajućih sredstava i odgovarajuća suradnja s pravosudnim tijelima,

- vođenje poslova vezanih za medicinsko vještačenje pred Prvostupanjskim liječničkim povjerenstvom u Splitu za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije,
- vođenje stručnih ekonomsko-financijskih poslova isplate trajnih i jednokratnih prava,

- vođenje poslova organizacije pokopa hrvatskih branitelja uz vojne počasti i poslovi vezani za povrat dijela troškova sahrane,

- suradnja s resornim ministarstvom (Ministarstvom branitelja) i drugim državnim tijelima, tijelima lokalne uprave i samouprave, Centrom za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima, Centrom za psihotraumu za hrvatske branitelje, udrugama iz Domovinskog rata, predstavnicima medija i drugima.

 

OBRASCI

1.   Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata

2.   Zahtjev za usluge osobe za pružanje njege i pomoći HRVI I skupine sa 100% ošteć. organ.

3.   Zahtjev za dodjelu osobnog automobila HRVI I skupine sa 100% oštećenja organizma

4.   Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

5.   Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe

6.   Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu udovici i djeci

7.   Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu roditeljima

8.   Zahtjev za priznavanje prava na povećanu obiteljsku invalidninu

9.   Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći obiteljima nestalog hrvatskog branitelja

10. Zahtjev za isplatu osigurnine obiteljima nestalog hrvatskog branitelja

11. Zahtjev za priznavanje prava na troškove prijevoza pred DLP Zagreb

12. Zahtjev za priznavanje statusa mirnodopskog vojnog invalida

 


Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji