Ured državne uprave

u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Služba za gospodarstvo
 

Odjel za turizam

Voditeljica odjela: Stjepanka Marčić, prof.

Split, Vukovarska 1

tel: 021/300-144
fax: 021/300-129
e-mail:  turizam@udu-sdz.hr

Obavlja poslove iz oblasti turizma i ugostiteljstva.

Kontakt brojevi za kategorizaciju objekata:
300-024 ; 300-100; 300-110; 300-118; 300-195

 

Odjel za turizam nadležan je za sljedeće poslove:

  • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata,

  • razvrstavanje i kategorizacija plovnih objekata,

  • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju,

  • razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata za smještaj (obrt i trgovačka društva),

  • razvrstavanje i kategorizacija objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,

  • utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta prostora turističkih agencija,

  • izdavanje odobrenja i iskaznica za rad turističkih vodiča,

  • izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude (ronilački turizam i slično),

  • izdavanje odobrenja za pružanje ostalih turističkih usluga

 

OBRASCI

Turizam

1.   Zahtjev za plovne objekte za izlete i krstarenja

2.   OBAVIJEST O POČETKU RADA -  plovni objekt

3.   Zahtjev za odjavu plovnog objekta

4.   Zahtjev za kategorizaciju soba, apartmana ( obrtnicitrgovačka društva )

5.   Zahtjev za hostel, prenoćište, odmaralište (obrtnici, trg)

6.   Zahtjev za pansion ( obrtnici  trgovačka društva )

7  Zahtjev za hotel baštinu ( obrtnici  trgovačka društva )

8.   Zahtjev za kampiralište i kamp odmorište (obrtnici  trgov)

9.   OBAVIJEST O POČETKU RADA - smještajni objekt

10. Zahtjev za usluge u domaćinstvu ( građani - iznajmljivači)

11Zahtjev za n a s t a v a k pružanja usluga u domaćinstvu

12. Zahtjev za odjavu odobrenja ( građani - iznajmljivači )

13Zahtjev za djelomičnu odjavu odobrenja ( građani - iznajmljivači )

14. Zahtjev za usluge u seljačkom domaćinstvu

 

15. Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-obrt

16. Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-trgovačko društvo

17. Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-štekat ( obrtnici  trg. društva )

18. Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-obrt

19. Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-trgovačko d

20. Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-štekat

21. Zahtjev za turističke agencije

22. Zahtjev za promjenu voditelja turističke agencije

23. Zahtjev za odjavu turističke agencije

24Zahtjev za turističke vodiče

25. Zahtjev za odobrenje - ostale turističke usluge

26. Zahtjev za odjavu ugostiteljskog objekta

27Zahtjev za odjavu smještajnog objekta ( obrtnici, doo )

28. OBAVIJEST O POČETKU RADA - ugostiteljski objekt

29. OBAVIJEST O POČETKU RADA - turistička agencija
30. Zahtjev za zamjenu stare iskaznice turističkog vodiča

 


Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji