grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ispostava Supetar


 

Ispostava Supetar

 

  Voditelj ispostave: Jurislav Rendić, dipl. pravnik
  Mladena Vodanovića 27, 21400 Supetar
  021 631 166021 631 166, 021 564 063021 564 063
  021 631 095, 021 564 063
  ispostava.supetar@udu-sdz.hr

 

Ispostava Supetar obavlja poslove iz oblasti gospodarstva, turizma, imovinsko-pravnih poslova, poslova opće uprave i društvenih djelatnosti, administrativne i pomoćne poslove te poslove odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći.

 

Supetar
Naselja: Mirca, Splitska, Supetar, Škrip

Bol
Naselja: Bol, Murvica

Milna
Naselja: Bobovišća na moru, Bobovišća, Ložišća, Milna, Podhume

Nerežišća
Naselja: Donji Humac, Dračevica, Nerežišća

Postira
Naselja: Dol, Postira

Pučišća
Naselja: Gornji Humac, Pražnica, Pučišća

Selca
Naselja: Novo Selo, Selca, Povlja, Sumartin

Sutivan
Naselja: Sutivan

 

Podaci o matičnim uredima:


Supetar

  Mladena Vodanovića 27
  021 631 095021 631 095
  021 631 095
  Matičari: Slavica Martinić-Dragan, Ranka Glavinić, Frane Marinković
  Radno vrijeme: 7:00-15:00h
  Matično područje: Supetar, Sutivan, Postira, Nerežišća, Milna, Bol, Pučišća, Selca, Povlja
  maticni.supetar@udu-sdz.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji