grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ispostava Vrgorac


 

Vrgorac

 

  Voditelj ispostave: Dalibor Dropulić, prof.
  Adresa: Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac
  021 674 722021 674 722, 021 675 000021 675 000
  021 674 144
  ispostava.vrgorac@udu-sdz.hr

 

Ispostava Vrgorac obavlja poslove iz oblasti gospodarstva, turizma, imovinsko-pravnih poslova, poslova opće uprave i društvenih djelatnosti, administrativne i pomoćne poslove te poslove odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći.

 

Vrgorac
Naselja: Banja, Donje Rašćane, Dragljene, Draževitići, Duge Njive, Dusina, Kljenak, Kokorići, Kotezi, Kozica, Mijaca, Orah, Podprolog, Poljica Kozička Prapatnice, Ravča, Stilja, Umčani, Veliki Prolog, Vina, Višnjica, Vlaka, Vrgorac, Zavojani

 

Podaci o matičnim uredima:


Vrgorac

  Tina Ujevića 8
  021 420 027021 420 027
  021 674 144
  Matičari: Desanka Jukić, Jadranko Šušnjar
  Radno vrijeme: 7:00-15:00h
  Matično područje: Vrgorac
  maticni.vrgorac@udu-sdz.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji