grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima i tehnički poslovi


 

  Voditeljica odjela: Mirela Jukić, mag. prava
  021 300 173021 300 173
  021 300 116
  kadrovska@udu-sdz.hr


Upravlja radom Odjela, stručno obrađuje najsloženije predmete iz djelokruga Odjela, neposredno provodi zakone i druge propise, osigurava njihovu provedbu, rješava u prvom stupnju, organizira i koordinira obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, te obavlja i druge odgovarajuće i povjerene poslove.

Odjel za potrebe Ureda obavlja sljedeće poslove:

 


Besplatna pravna pomoć


Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13) se građanima slabijeg imovnog stanja omogućuje pristup sudu, radi ostvarenja određenih prava, na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj.


Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

Sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, osoba koja želi ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć podnosi ispunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći (Obrazac ZOPP) nadležnom uredu državne uprave u županiji (ured na čijem području teritorijalne nadležnosti podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište).

Uz Zahtjev se prilaže i izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (Obrazac ZOPP-S). Obrazac ZOPP-S predstavlja sastavni dio zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom sjedištu Ureda ili ispostavi prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva.

Na zahtjev se ne plaćaju pristojbe.

Osim na stranicama Ureda, navedeni obrasci se mogu preuzeti i neposredno u Sjedištu Ureda te u ispostavama: Hvar, Imotski, Kaštela, Trogir, Makarska, Sinj, Omiš, Supetar, Solin, Vis i Vrgorac.

Dodatna pojašnjenja nalaze se na stranicama Ministarstva pravosuđa www.pravosudje.hr.


Više informacija o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se dobiti na kontakt telefone:

Sjedište Ureda u Splitu:   
  
  
  

  021 300 294021 300 294

  021 300 125

  pravna-pomoc@udu-sdz.hr

Ispostava Sinj:

  021 821 124021 821 124

Ispostava Vrgorac:

  021 675 000021 675 000

 

 Obrasci

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji