grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Predupisi 2017./2018.


 

 

Upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2017./2018.


provest će se prema Planu upisa Ureda državne uprave u SDŽ, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, sukladno odredbama članka 16. i 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) te članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN broj 67/14) u suradnji sa osnivačima osnovnih škola (Grad Split, Grad Makarska, Splitsko-dalmatinska županija) i osnovnim školama u SDŽ (Popis osnovnih škola u SDŽ s upisnim područjima).

Prijava školskih obveznika vršit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis (link na kraju ovog obrasca)


u vremenu od 6. do 17. veljače 2017.


Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenim na web stranici Ureda državne uprave SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ. Za područje Gradskog kotara Žnjan, Split, prijava djece vrši se u OŠ Mertojak ili OŠ Trstenik. U rubriku „želi drugu školu“ navesti kao razlog: škola Žnjan-Pazdigrad. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece vršit će se u OŠ Mertojak i OŠ Trstenik.

Školski obveznici su:

Učenik se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu odnosno upisnom području škole (matična škola), gdje se obavlja provjera spremnosti djeteta za upis (testiranje i liječnički pregled) sukladno dogovoru sa roditeljem.

Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području (cjelodnevni boravak ili neki drugi razlog) u postupku prijave, prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora.

Škole s produženim boravkom

Ispostava Škola
Split Meje, Spinut, Manuš, Split 3, Pojišan, Ravne njive, Dobri (u osnivanju)

Škole bez arhitektonskih barijera

Ispostava Škola
Split Bol, Gripe, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lučac, Manuš, Mejaši, Pujanki, Ravne njive, Skalice, Srinjine, Sućidar, Visoka, Žrnovnica
Hvar Jelsa (Jelsa), Hvar (Hvar)
Imotski Tin Ujević (Krivodol)
Makarska Stjapana Ivičevića (Makarska), Franje Tuđmana (Brela)
Sinj Ivana Lovrića (Sinj), Trilj (Trilj), Kamešnica (Otok), Stjepana Radića (Tijarica), Milana Begovića (Vrlika)
Trogir Majstora Radovana (Trogir), Kralja Zvonimira (Seget Donji)
Solin Don Lovre Katić (Solin)
Vrgorac Vrgorac

Nakon obavljene prijave djeteta Uredu, roditelj odnosno staratelj obavezno se treba javiti školi u vremenu od 1. do 8. ožujka 2017. god. radi dogovora o terminu testiranja djeteta. Potrebna dokumentacija: OIB, kopija domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a u slučaju da roditelj iste nema, škola će ih pribaviti elektronskim putem.

Za prijevremeni upis roditelj odnosno staratelj osim prijave online podnosi i zahtjev Uredu državne uprave na priloženom Obrascu 6. Mišljenje stručnog tima predškolske ustanove dostavlja osnovnoj školi prilikom dogovora o testiranju.

Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem zdravlja), roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave na priloženom Obrascu 6. Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju.

Obrazac 6

Za područje Grada Splita, zahtjev se upućuje na adresu:

Ured državne uprave
Služba za društvene djelatnosti
Odjel za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu
Vukovarska 1
21000 Split

i/ili e-mailom:

prosvjeta@udu-sdz.hr.

Za područje Ispostava Ureda (Omiš, Hvar, Supetar, Vis, Makarska, Solin, Kaštela, Trogir, Imotski, Sinj, Vrgorac) zahtjev se upućuje na adresu odgovarajuće Ispostave.

Stručna povjerenstva predlažu raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece i dostavljaju ovom Uredu do 21. ožujka 2017. Isti će se objaviti putem medija, na internetskim stranicama Ureda i škola te na oglasnim pločama škola i zdravstvenih ustanova.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2017.

Ako se dijete upisuje u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem će zatražiti od osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole.

 

 

Prijava za predupis

 

 

KLASA: 602-02/17-01/1

URBROJ: 2181-04-02-17-5

Split, 27.01.2017.

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji